Intervjun är på Italienska, men ni kan välja undertexter med ”CC” knappen, välj sedan överättning från Italienska till Engelska.
Professor Sergio Focardi gästar Cittá del Capo

Share

Som vi skrev tidigare så har ett viktigt avtal tecknats mellan uppfinnaren Andrea Rossi och en stor kund, vilken denna är nämns inte. Enligt Andrea är det något som dom gemensamt kommer att gå ut med.

Vad som är kärnan i avtalet verkar vara en överenskommelse om att tillverka ett nätverk av anläggningar i USA som kan distribuera och sälja energin.

Andrea skriver också hur glad han är att detta avtalet är klart, han säger sig vara skyldig USA en  hel del (hjälp med forskning, inget kapital) och vill gärna ge något tillbaka, det har ju tidigare talats om en 1MW anläggningen i Aten, nu kommer det tydligen bli en i USA också. Vad nätverk av anläggningar kan vara får vi säkert svar på snart.

Share

Kjell Aleklett är en kollega till Sven Kullander som var med vid den senaste demonstrationen av energikatalysatorn.
Här kommenterar Kjell och Sven Andrea Rossis energikatalysator.

 

Share

I den 1MW fabrik i Bologna kommer det att vid var 6:e månad göras en service för att bl.a. fylla på bränsle (Nickel).
Eftersom fabriken inte ska tvingas ligga nere vid denna service har det installerats 10 extra energikatalysatorer.
Alltså görs service på 10 katalysatorer åt gången. Förmodligen är det enkelt att stänga av varje katalysator var för sig, Andrea Rossi har tidigare sagt att det endast är att strypa tillförseln av väte. Med tanke på formatet på den senaste versionen av energikatalysatorn kommer det inte bli speciellt mycket utrymme installation tar vid eventuell inbyggnad i befintligt värmekraftverk :-)

Share

Man blir faktiskt lite stolt när man läser att Svenska Fysiker är en del av de framsteg som Andrea Rossi nu hela tiden gör med sin energikatalysator. På hans blog skriver han om hur mycket mer information han får att arbeta med efter all input från olika håll, dels från universiteten i Bologna, Uppsala samt Stockholm.

De senaste månaderna har han gjort stora framsteg och vid varje test modifierar han energikatalysatorn för att få bättre prestanda.
Idag befinner han sig i USA  där han tydligen undertecknat ett avtal med Leonardo Corporation av mycket stor vikt.

Share

Denna Energikatalysator har ej visats för allmänheten förut, tydligen är det denna typ som kommer att användas i 1 MW fabriken som öppnas någon gång i slutet av Oktober. Foto: NyTeknik

I en utförlig rapport utesluter två svenska fysiker kemiska reaktioner som energikälla i den italienska energikatalysatorn.

Hanno Essén, docent i teoretisk fysik och lektor vid KTH samt styrelsemedlem och professor emeritus vid Uppsala universitet Sven Kullander, även ordförande i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott, deltog den 29 mars som observatör vid ett nytt test i Bologna av den så kallade energikatalysatorn som kan bygga på kall fusion, eller LENR, Low Energy Nuclear Reaction.

Läs mer på Ny Teknik

Utförlig rapport om testen av Andea Rossi’s mini-Cat i Bologna 29 Mars 2011

 

Share