Archive for maj, 2011

Läs mer på Ny Teknik

Share

Experimenten är baserade på det Piantelli-Focardi arbete dem gjorde före Andrea Rossi inledde ett  samarbete. Läs mer här

Share

Läs artikeln på Ny Teknik Diskutera på vårt forum

Share

Patenten på energikatalysatorn tycks vara klar!  Defkalion Energy har uppdaterat sin hemsida och skriver kort om patentet. Detta är ett stort steg framåt! Eftersom patentet är klart kan Andrea Rossi nu både förklara vad som händer inne i reaktorn och ge demonstrationer av annan karaktär. Det är med stor spänning vi väntar på  respons från [...]

Share

Se RAI News engelska version om Andrea Rossi och hans energikatalysator. http://www.youtube.com/watch?v=NzL3RIlcwbY&feature=youtu.be

Share

Svar på frågor från Andrea Rossi

Posted: 3rd maj 2011 by admin in Energikatalysatorn

Vi ställde 3 frågor till Andrea Rossi tidigare idag som han precis besvarade. Fråga: Hur många 1MW moduler kan produktionslinjen bygga varje månad Svar: 10 just nu. Fråga: När kan dessa levereras över hela världen? Svar: Efter november Fråga: Behövs det personal dygnet om för att driva dessa? Svar: Nej, telecontrol kan användas. Detta var [...]

Share

Nu fick  Ny Teknik precis mer att testa vid nästa tillfälle för test. Andrea Rossi kommer bli trött på allt springandet av svenska fysiker i hans labb Peter Ekström påpekar en hel del brister i den nyaste testen som ägde rum i Bologna, bland annat mäts inte ångan på ett korrekt sätt tycker Peter Ekström. [...]

Share

Energikatalysatorn har den 19 och  28 april i Bologna testats mer ingående. Den energikatalysator som användes var den som för första gången testades den 29 mars i år. Testerna pågick i två respektive tre timmar och total alstrad nettoenergi beräknades till 5,6 respektive 6,9 kWh. Ny Teknik gör ett fantastiskt jobb genom att gång på gång testa energikatalysatorn, [...]

Share