Archive for april, 2011

Som vi skrev tidigare så har ett viktigt avtal tecknats mellan uppfinnaren Andrea Rossi och en stor kund, vilken denna är nämns inte. Enligt Andrea är det något som dom gemensamt kommer att gå ut med. Vad som är kärnan i avtalet verkar vara en överenskommelse om att tillverka ett nätverk av anläggningar i USA som [...]

Share

Kjell Aleklett är en kollega till Sven Kullander som var med vid den senaste demonstrationen av energikatalysatorn. Här kommenterar Kjell och Sven Andrea Rossis energikatalysator.  

Share

I den 1MW fabrik i Bologna kommer det att vid var 6:e månad göras en service för att bl.a. fylla på bränsle (Nickel). Eftersom fabriken inte ska tvingas ligga nere vid denna service har det installerats 10 extra energikatalysatorer. Alltså görs service på 10 katalysatorer åt gången. Förmodligen är det enkelt att stänga av varje [...]

Share

Man blir faktiskt lite stolt när man läser att Svenska Fysiker är en del av de framsteg som Andrea Rossi nu hela tiden gör med sin energikatalysator. På hans blog skriver han om hur mycket mer information han får att arbeta med efter all input från olika håll, dels från universiteten i Bologna, Uppsala samt Stockholm. [...]

Share

I en utförlig rapport utesluter två svenska fysiker kemiska reaktioner som energikälla i den italienska energikatalysatorn. Hanno Essén, docent i teoretisk fysik och lektor vid KTH samt styrelsemedlem och professor emeritus vid Uppsala universitet Sven Kullander, även ordförande i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott, deltog den 29 mars som observatör vid ett nytt test i Bologna av den [...]

Share